SANKORE  is een academie met innovatief onderwijs vanuit een Afrocentrisch perspectief. Met SANKORE ACADEMIE willen we een betekenisvolle rol vervullen in het onderwijs door middel van identiteitsgerichte componenten naast de overdracht van kennis en vaardigheden. Onze visie is de cursist onderwijs te verschaffen en kennis te laten verwerven van eigen en andermans cultureel erfgoed, waarden, normen, gebruiken en gewoonten omdat je daardoor anderen gaat leren waarderen en respecteren. Dit alles ter bevordering van de harmonie die de basis is van het integratieproces in deze multiculturele samenleving waar wij samen verantwoordelijk voor zijn.

Bezoek de website www.sankoreacademy.org