Dit orgaan, een verrijking en versterking voor het medialandschap in Suriname, is een cultureel dynamische aanvulling op het huidige aanbod en zal opereren vanuit een afrocentrisch perspectief. Het streven is om naast de overwegend “ traditionele westers georiënteerde media aanpak” met betrekking tot de casting en selectie van personen, de keuze voor formats en buitenlandse programma’s, een aanpak te ontwikkelen die zorgt voor herkenning, onderkenning en waardering voor het eigene.

Uiteraard zal er ook gebruik gemaakt worden van programma’s en formats van westerse en andere continenten die bijdragen aan de door ABUN beoogde doelen en ontwikkeling.
Onze doelstelling is op korte termijn een bewustwordingsproces op gang brengen in de samenleving door het ontwikkelen en uitzenden van een diversiteit aan programma’s vanuit een Afrocentrisch perspectief om daarmee tegelijkertijd een verrijking te zijn voor het medialandschap in Suriname.

Bezoek de website www.abunmedia.com