Over Sediba

Wat betekent Sediba
Sediba betekent de Bron (the Source) in het Zulu, een taal die het meest gesproken wordt in Zuid-Afrika. Sediba verbindt om te komen tot een dynamisch netwerk van informatie, mensen en ideëen.

Over ons
Sediba Holding is de directie, het coördinerend en beslissend orgaan van een groep ondernemingen variërend van sociaal maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke diensten. Sediba betekend de Bron (the Source) in het Zulu, een taal die het meest gesproken wordt in Zuid-Afrika. Elke entiteit heeft een platte structuur waardoor de filosofie, de visie en de missie van de oprichters duidelijk een basis vormen en leidend zijn voor het beleid en de operatie van elke entiteit. Sediba is dan niet alleen maar een investeringsmaatschappij voor financiën maar vooral voor mensen, ideeën, maar ook een geweldige database

Ubuntu
Ubuntu, uitgesproken als oe-BOEN-toe, is een ethische of humanistische filosofie uit Sub-Saharisch Afrika die draait om toewijding en relaties tussen mensen onderling. Het woord komt voor in de Bantoetalen van Zuidelijke Afrika en wordt gezien als een traditioneel Afrikaans concept.

Een veel gebruikte definitie van Ubuntu is "het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt".

Een langere definitie, zoals gebruikt door Aartsbisschop Desmond Tutu (1999): "Iemand met Ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen. Dat komt doordat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel en hij of zij krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt."

Missie en visie

Sediba Holding NV bestaat uit een groep ondernemingen die gezamenlijk vanuit dezelfde filosofie, missie en visie opereren en beleid voeren.
De Holding is de ‘bron’ de moeder van alle dochterondernemingen. We zien deze organisaties als een organisme en Sediba is dus een belangrijke schakel in het geheel. Het verbindt alle ondernemingen binnen en buiten de kring.

Ubuntu: ‘Ik ben omdat wij zijn’ wordt in alle geledingen van onze organisatie doorgevoerd. Niet alleen tussen de mensen maar dus ook de organisaties (organismen).
De filosofie is dat een individu een bepaalde bagage heeft meegekregen die de gemeenschap ten goede kan komen en die heeft dus een verantwoordelijkheid naar de gemeenschap toe. Andersom heeft de gemeenschap de verantwoordelijkheid dat het individu tot volle wasdom kan komen. Zo zijn we afhankelijk van elkaar om de doelstellingen te halen.

Sediba bewaakt dat proces en bekijkt hoe alle ondernemingen de gezamenlijke doelstelling, namelijk ten dienste zijn van de gemeenschap, nakomen. De inspiratie, de controle van het geheel komt en ligt bij Sediba Holding NV. Verder is de filosofie er eentje van inclusion. We sluiten niet uit maar omarmen ‘anderen’ die een bijdrage willen leveren aan de emancipatie en empowerment van de gemeenschap.

Gron Prakseri
A Gronprakseri (Basisbeginsel)
Gado prakseri (Weten dat er een Almachtige kracht is)
Kaseri prakseri fu skin (Rijnheidsprincipe van jouw eigen lichaam)
Kaseri prakseri fu yeye (Rijnheidsprincipe van geest)

DIVISIES

ONZE LAATSTE NIEUWS

Goslar era komt na 70 jaar ten einde

DE JONGE ONDERNEMING Sediba speelt daarin een cruciale rol, maar eigenlijk is dit grootse project het product van ‘toevalligheid’. Ben […]

CONTACT ONS

Contact gegevens


Bonistraat 114
Geyersvlijt
Paramaribo – Suriname
Email: info@sedibaholding.com
Website: www.sedibaholding.com
Telefoonnummer: +597 56 88 46

Stuur ons een mail